fbpx
Home » Prinsjesdag 2021: wat gaat u ervan merken?
Prinsjesdag 2021: wat gaat u ervan merken?

Bel Vincent op
06 – 15 625 324

04

Oktober 2021

Hypotheken
Tips

door Vincent van Marle

Blog

Prinsjesdag 2021: wat gaat u ervan merken?

De politieke plannen voor het jaar 2022 zijn weer bekendgemaakt. Uitgaande van de gemiddelden gaat iedereen er iets op vooruit. Wat zijn de belangrijkste plannen in de Miljoenennota? Wat gaat u er bijvoorbeeld als huiseigenaar of potentiële koper van een huis van merken?

De economie gaat 3,5% stijgen in 2022, de economische groei voor dit jaar komt uit op ongeveer 3,9%. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Uit de Miljoenennota blijkt dat er veel geld gaat naar het bestrijden van het klimaatprobleem (€6,8 miljard). Hele ingrijpende maatregelen zijn voor de rest niet aangekondigd, omdat het demissionaire kabinet de grote fundamentele zaken over wil laten aan het nieuwe kabinet. Toch hebben ze maatregelen getroffen die van invloed kunnen zijn op uw geldzaken.

Er wordt de komende 10 jaren veel geld geïnvesteerd in huizenbouw

Het woonprobleem staat hoog op de politieke agenda. Toch zijn er weinig oplossingen opgenomen in de Miljoenennota 2022. Er gaat €1 miljard extra naar het versnellen van het bouwen van huizen, maar dat is geen maatregel waar het probleem op korte termijn anders van wordt. Deze financiële injectie beslaat namelijk een periode van 10 jaar. Voor 2022 is er €100 miljoen vrijgemaakt. Als het kabinet gevormd is, kunnen er volgend jaar aanvullende maatregelen volgen.

Een private lease auto drukt sterker op de maximale hypotheek

Het hebben van een auto via private lease heeft invloed op wat u maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Van de totale lasten gerekend over de gehele looptijd wordt 65% geregistreerd als een schuld bij het BKR. Hierdoor kunt u minder hypotheek krijgen op uw inkomen. Vanaf 1 april 2022 wordt 100% van het kredietbedrag geregistreerd bij het BKR als een consumptieve schuld.

Iets lagere inkomstenbelasting en de WOZ-waarde stijgt juist

De heffing over het bruto-inkomen daalt zeer beperkt. De heffing over de eerste belastingschijf zakt van 37,10% naar 37,07%. Deze heffing verlaging heeft effect op het bruto-inkomen tot €69.398. Door de sterke stijging van de huizenprijzen zal de WOZ-waarde van uw huis in 2022 hoger uitvallen. Over de WOZ-waarde rekent u bijvoorbeeld af met de Belastingdienst inzake het eigenwoningforfait. Het goede nieuws is dat deze heffing zakt. In 2021 bedraagt de heffing nog 0,5% over de WOZ-waarde. In 2022 zakt de heffing naar 0,45%.

Huiseigenaren kunnen gebruikmaken van het Nationaal isolatieprogramma

Er wordt €514 miljoen beschikbaar gesteld voor het isoleren van huizen. Dit moet ervoor zorgen dat 20% extra huur- en koophuizen worden geïsoleerd. De focus zal liggen op huizen die nu een slechte energieprestatie hebben. Het gaat bijvoorbeeld om huizen met label F of G. De precieze criteria zijn nog niet vastgesteld. Er komen tegoedbonnen voor het laten isoleren van huizen.

Wat zijn andere plannen die u financieel kunt merken:

  • In 2022 is betaalde hypotheekrente maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 40%. Is nu nog 43%.
  • Er komt een subsidie van €288 miljoen voor het aanschaffen van hybride warmtepompen.
  • Vermogen wordt minder zwaar belast. Dat komt door een hogere vrijstelling en een lager tarief om tegen af te rekenen met de Belastingdienst.

Samengevat zijn het beperkte pakketten die het demissionair kabinet heeft aangekondigd. Voor duurzaamheid worden grote bedragen vrijgemaakt, maar bijvoorbeeld niet voor het gezonder maken van de huizenmarkt.

0 reacties

Nieuwste blogs

Een ruimere hypotheek mogelijk in 2024

Een ruimere hypotheek mogelijk in 2024

Bel Vincent op 06 - 15 625 3244januari 2024HypotheekTipsdoor Vincent van MarleBlogEen ruimere hypotheek mogelijk in 2024Heeft u plannen om in 2024 een woning te kopen? Er worden positieve veranderingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat u ruimer kunt...

Lees meer