fbpx
Home » Wat maakt de AOV zo belangrijk voor medische beroepen?
Wat maakt de AOV zo belangrijk voor medische beroepen?
Thomas van Marle

Bel Thomas op
06 – 40 204 092

28

Maart 2023

Verzekeringen
Tips

door Thomas van Marle

Blog

Wat maakt de AOV zo belangrijk voor medische beroepen?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is onmisbaar voor zelfstandigen en vaak ook voor werknemers in de zorg. Wat maakt de arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk voor iedereen met een medisch beroep? Wij leggen het uit.

De kans op het arbeidsongeschikt raken is naar verhouding klein, maar als het u overkomt heeft het grote gevolgen. Het arbeidsongeschikt raken overkomt u en kunt u helaas niet voorkomen. De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunt u wel opvangen, namelijk met een AOV. Vanuit de overheid is er namelijk niets of maar beperkt iets geregeld.

Werkt u als werknemer of als zelfstandige?

Voor het verzekeren van de financiële gevolgen moeten we onderscheid maken tussen werknemers en zelfstandigen. Werknemers met een medisch beroep zijn vanuit de sociale regelingen wettelijk verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Namelijk vanuit de WIA. Aanvullend kan de werkgever een AOV hebben afgesloten. Voor zelfstandigen is er wettelijk niets geregeld. U moet dus zelf een vangnet regelen. Maar ook voor werknemers zijn de voorzieningen vaak te beperkt.

Hoe is het geregeld voor werknemers met een medisch beroep?

Zieke werknemers krijgen van de werknemer minimaal 70% van het laatst verdiende loon doorbetaald gedurende een periode van twee jaar. In de cao kan worden vastgelegd dat bij ziekte 100% doorbetaling van het salaris geregeld is. Na twee jaar kan er recht bestaan op een WIA-uitkering. Bent u voor minimaal 80% afgekeurd zonder kans op herstel binnen vijf jaar? Dan heeft u recht op 75% van het laatstverdiende loon. In andere gevallen kunt u recht hebben op een (gedeeltelijke) uitkering. In beide gevallen wordt de uitkering gemaximeerd door het maximale dagloon. Met een aanvullende AOV kunt u het beter regelen. Het financiële gat tussen uw inkomen en de uitkering moet namelijk niet te groot zijn. Uw vaste lasten blijven namelijk ook doorlopen.

Welke mogelijkheden zijn er voor werknemers?

De regeling vanuit de overheid schiet vaak tekort voor een goed inkomen, zeker als u niet voor 80% of meer en blijvend arbeidsongeschikt wordt verklaard. Met de volgende verzekeringen kunt u een aanvulling opbouwen:

  • Vaste lasten AOV – Er blijft vaak een groot financieel hiaat achter na het arbeidsongeschikt raken. Met een vaste lasten AOV kunt u een aanvulling opbouwen waarmee u de vaste lasten deels kunt opvangen. Met de uitkering betaalt u bijvoorbeeld uw hypotheeklasten.
  • WIA Excedentverzekering – De werkgever kan deze aanvullende verzekering afsluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat het inkomen na twee jaar doorbetaling op een niveau blijft van bijvoorbeeld 70% tot 90% van het laatstverdiende salaris.

Hoe is het geregeld voor zelfstandigen met een medisch beroep?

Een zelfstandige met een medisch beroep is volledig op zichzelf aangewezen. U moet dus zelf een AOV afsluiten om te voorkomen dat uw inkomen van de ene op de andere dag in één keer zakt naar nul. Een ziekteperiode van een paar weken kunt u opvangen door financiële buffers op te bouwen, maar de blijvende arbeidsongeschiktheid moet u wel verzekeren. Het arbeidsongeschikt raken is emotioneel al moeilijk te verwerken, daar moeten niet ook nog financiële zorgen bij komen. Uw vaste lasten moet u namelijk ook nog kunnen opbrengen als het werken niet meer lukt door geestelijke en/of lichamelijke problemen.

Wacht niet met het verzekeren van dit risico tot het te laat is. Als u ziek bent, kunt u geen voorzieningen meer treffen om een uitkering te krijgen bij arbeidsongeschiktheid.

0 reacties

Nieuwste blogs

Een ruimere hypotheek mogelijk in 2024

Een ruimere hypotheek mogelijk in 2024

Bel Vincent op 06 - 15 625 3244januari 2024HypotheekTipsdoor Vincent van MarleBlogEen ruimere hypotheek mogelijk in 2024Heeft u plannen om in 2024 een woning te kopen? Er worden positieve veranderingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat u ruimer kunt...

Lees meer