fbpx
Home » Is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering echt zo lastig?

Bel Thomas op
06 – 40 204 092

20

Augustus 2021

Verzekeringen
Tips

door Thomas van Marle

Blog

Is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering echt zo lastig?

Verzekeraars stellen eisen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), maar voor de meeste potentiële verzekerden is het vinden van een geschikte en goed betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering haalbaar. Er zijn wel beroepsgroepen die moeite hebben met het vinden van een betaalbare AOV.

Een AOV is in verhouding met andere zakelijke verzekeringen duur. U betaalt een hoge premie om het risico van het arbeidsongeschikt raken goed te verzekeren. Maar daar is ook een logische verklaring voor te geven. Het financiële risico dat de verzekeraar van u overneemt is groot. Als u volledig arbeidsongeschikt raakt is de verzekeraar in het slechtste geval het verzekerde jaarbedrag kwijt tot uw pensioendatum.

Niet iedereen wordt geaccepteerd voor een AOV

De hoogte van de premie laat de verzekeraar afhangen van risicofactoren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het soort beroep, de hoogte van het verzekerd bedrag, de leeftijd en de looptijd van de verzekering. Als het risico volgens de verzekeraar hoog is, kan worden gekozen voor een hogere premie of de verzekeraar wil de aangevraagde AOV niet accepteren. Een verzekeraar kan de verzekering ook weigeren op basis van de opgevraagde medische gegevens.

Eén afgewezen aanvraag zegt nog niet alles

Verzekeraars bepalen hun eigen acceptatienormen. Een afwijzing bij één verzekeraar wil nog niet zeggen dat u geen AOV kunt afsluiten. Wij kunnen u helpen met het zoeken naar een verzekeraar waar toch mogelijkheden zijn. Een AOV moet goed aansluiten bij uw wensen en de verzekeraar moet een redelijke premie rekenen. Afgewezen worden door een verzekeraar wil nog niet zeggen dat u onverzekerbaar bent. Kennis van normen van verzekeraars is hierbij handig.

Het is een zoektocht naar de beste verzekering tegen de laagste premie

Mogelijk betaalt u bij de ene verzekeraar een paar duizend euro per jaar meer dan bij een andere. Maar pas op met het beoordelen van de premieverschillen. Mogelijk biedt de duurdere AOV een veel ruimere dekking. Alleen door goed te vergelijken komt u tot de voor u beste verzekering tegen een goed betaalbare premie.

Er zijn beroepsgroepen die lastig aan een AOV komen

Verzekeraars hanteren hoge premies en strenge eisen voor mensen met zware beroepen. Het gaat bijvoorbeeld om schilders, timmermannen en tegelzetters. Dit worden zware beroepen genoemd, omdat er een grotere kans op arbeidsongeschiktheid is. Vooral oudere werkenden met zware beroepen hebben moeite met het afsluiten van een AOV. De premie ligt gemiddeld hoger voor deze beroepsgroepen en er kunnen andere beperkingen gelden. De eindleeftijd van de verzekering ligt bijvoorbeeld op 60 jaar en langer kan de verzekering ook niet doorlopen.

Met onze adviseurs kunt u het aanbod doorgronden

De voor u juiste AOV is goed betaalbaar en ook nog eens goed afgestemd op uw wensen. Wij weten wat verzekeraars bieden en wat de voor- en nadelen zijn van de AOV’s die ze aanbieden. De dekkingen die verzekeraars bieden zijn zeer divers, dus is het goed zoeken naar de polis die ook afgestemd is op uw wensen.

Een zelfstandige heeft geen vangnet bij het arbeidsongeschikt raken. Voor werknemers kan de AOV ook van toegevoegde waarde zijn. Werknemers hebben recht op een uitkering uit de WIA, maar ook dan gelden er beperkingen. Wij praten u er graag over bij.

0 reacties

Nieuwste blogs

Een ruimere hypotheek mogelijk in 2024

Een ruimere hypotheek mogelijk in 2024

Bel Vincent op 06 - 15 625 3244januari 2024HypotheekTipsdoor Vincent van MarleBlogEen ruimere hypotheek mogelijk in 2024Heeft u plannen om in 2024 een woning te kopen? Er worden positieve veranderingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat u ruimer kunt...

Lees meer