fbpx
Home » Is de verplichte AOV een verstandige keuze?

Bel Jack op
06 – 53 233 681

7

AUGUSTUS 2020

Verplichte AOV
Tips

door Jack van Marle

Blog

Is de verplichte AOV een verstandige keuze?

In het pensioenakkoord zit ook de verplichting specifiek voor zelfstandigen, namelijk de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De verplichting gaat er komen, maar daar kunt u om meerdere redenen maar beter niet op wachten.

 

Zelfstandigen hebben geen vangnet bij het arbeidsongeschikt raken. Voor werknemers is het automatisch geregeld in de vorm van een verplichting van de werkgever om het loon door te betalen bij ziekte. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid bestaat er onder voorwaarden recht op een WIA-uitkering. Zelfstandigen kunnen voorwaardige voorzieningen treffen via verzekeraars.

 

Er zijn vooral veel onduidelijkheden over de verplichte AOV

De komende jaren moet de verplichte AOV nog gevormd worden tot een betaalbaar vangnet voor iedere zelfstandige. Dat wordt een lastige opgave, want het moet de meest ideale oplossing worden voor iedere zelfstandige. Een onmogelijke opgave dus. De verplichte AOV blijft mogelijk beperkt tot een maximale uitkering van een percentage van het minimumloon. Daarnaast is het ook nog maar de vraag in hoeverre het gaat lukken om er een premie aan te koppelen die redelijk is voor de dekking die u uit de verzekering mag verwachten.

 

Bij arbeidsongeschiktheid moet er een uitkering volgen gebaseerd op uw inkomen

Zodra u door een aandoening of een ziekte niet meer kunt werken moet er een uitkering volgen waarmee u uw financiële huishouding voort kunt zetten. U heeft weinig aan een uitkering gebaseerd op het minimumloon. Vaak wordt een uitkering nagestreefd van 70% tot 80% van het inkomen. Vanuit de verplichte AOV krijgt u waarschijnlijk een basisinkomen gebaseerd op het bestaansminimum.

 

Kies liever voor een AOV afgestemd op uw leven en inkomen

Vermoedelijk wordt er nog jaren gesproken over de inrichting van de verplichte AOV. Dat is logisch, want de zelfstandigen zijn een zeer diverse groep. Het zal niet meevallen om één verzekering in de markt te zetten waar alle partijen tevreden mee zijn. U kunt beter zelf kiezen en een AOV afsluiten afgestemd op uw persoonlijke situatie. Wij kunnen samen met u een AOV uitzoeken die zo goed mogelijk is afgestemd op uw leven.

 

Met een bestaande AOV valt u niet onder de verplichte AOV

Er komt een opt-out mogelijkheid. Met een bestaande verzekering hoeft u geen gebruik te maken van de verplichte variant. Naar verwachting zijn de meeste zelfstandigen beter uit met een AOV bij een private verzekeraar. Dat kan de verplichte verzekering erg duur maken. De moeilijk verzekerbare zelfstandigen komen namelijk terecht in de verplichte AOV.

 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u nog geen AOV of wilt u een vergelijking ontvangen om in te kunnen zien wat andere verzekeraars u kunnen bieden? Wij kunnen u helpen met het vergelijken en de best passende verzekering voor u selecteren.

0 reacties

Nieuwste blogs

Een ruimere hypotheek mogelijk in 2024

Een ruimere hypotheek mogelijk in 2024

Bel Vincent op 06 - 15 625 3244januari 2024HypotheekTipsdoor Vincent van MarleBlogEen ruimere hypotheek mogelijk in 2024Heeft u plannen om in 2024 een woning te kopen? Er worden positieve veranderingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat u ruimer kunt...

Lees meer