fbpx
Home » AOV afsluiten – Let op bij het invullen van de gezondheidsverklaring

Bel Jack op
06 – 53 233 681

10

JANUARI 2020

Verzekeringen
Tips

door Jack van Marle

Blog

AOV afsluiten – Let op bij het invullen van de gezondheidsverklaring

Na het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt u van de verzekeraar een in te vullen gezondheidsverklaring. Beantwoord de vragen hierin zorgvuldig. De verzekeraar kan een uitkering namelijk weigeren als u volgens de verzekeraar zaken verzwijgt. Hoe ver kunnen verzekeraars daarin gaan?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) komt tot uitkering als u door een lichamelijk of geestelijk probleem uw werk niet meer kunt doen. Het verzekerd belang bij deze verzekering is groot. Als een 40-jarige volledig en blijvend arbeidsongeschikt raakt, moet de verzekeraar het verzekerd bedrag van bijvoorbeeld €35.000 tot wel meer dan 27 jaar door blijven betalen. Begrijpelijk dus dat de verzekeraar kritisch is bij het afsluiten van de AOV. Maar ze kunnen ook te ver gaan. Met de gezondheidsverklaring wil de verzekeraar inschatten hoe groot het risico is.

Wat houdt een gezondheidsverklaring in?

Door middel van het stellen van vragen wil de verzekeraar inzicht krijgen in de gezondheid van een aspirant verzekerde. Aan de hand hiervan kan de medisch expert van de verzekeraar inschatten of er een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid is ten opzichte van leeftijdsgenoten en mensen met hetzelfde beroep. Heeft u in het verleden bijvoorbeeld hartklachten gehad? Dit kan de verzekeraar zien als een verhoogd risico. De gezondheidsverklaring kan voor de verzekeraar een reden zijn om de aangevraagde verzekering af te wijzen of om een hogere premie te rekenen.

De verzekeraar moet de juiste vragen stellen

In de gezondheidsverklaring worden gerichte vragen gesteld over uw gezondheid. De verzekeraar moet expliciet vragen naar ziektes en aandoeningen. Als de verzekeraar wil weten of u rugklachten heeft gehad in het verleden, moet daar een gerichte vraag over gesteld worden in de gezondheidsverklaring. Een vraag zoals: ‘heeft u in het verleden een hernia gehad’, kan de aspirant verzekerde met ‘nee’ beantwoorden als de rugklachten niet de aanduiding hernia hebben gekregen. Door de vraag: ‘heeft u in het verleden rugklachten gehad’, krijgt de verzekeraar ook inzicht in de klachten die niet onder de noemer hernia vallen.

Wanneer is er sprake van verzwijging?

Na het invullen van de gezondheidsverklaring moet u het document (digitaal) ondertekenen. Door het ondertekenen verklaart u dat u de vragen naar waarheid heeft beantwoord. Er is sprake van verzwijging als u de vragen niet naar waarheid heeft ingevuld, maar daar kan later discussie over ontstaan. Een vraag in de gezondheidsverklaring kan bijvoorbeeld voor meerdere uitleg vatbaat zijn. In dat geval kan de verzekeraar waarschijnlijk geen beroep doen op verzwijging. De vragen moeten namelijk goed begrijpelijk zijn en moeten geen nieuwe vragen oproepen. Iemand zonder verzekeringskennis moet de vragen redelijkerwijs begrijpen. Bij twijfel zal de rechter vaak de verzekerde gelijk geven.

Neem de tijd voor het invullen van de gezondheidsverklaring en probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Heeft u nog vragen over de AOV of wilt u weten wat een dergelijke verzekering u gaat kosten? Wij kunnen u een goed onderbouwd advies geven.

0 reacties

Nieuwste blogs